“Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi” ile 81 ildeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi okullarda ana sınıfından lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerde temizlik ve hijyen bilinci oluşturmak, kalıcı davranış değişikliği sağlamak ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek amaçlanıyor.

OPET, hijyen konusundaki farkındalığı artırma hedefi ile yürüttüğü projelerini geliştirmeye ve ileriye taşımaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk tarafından imzalanan protokol ile “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi” hayata geçiriliyor. Özellikle pandemi döneminde önemi daha iyi anlaşılan “Temiz Tuvalet Kampanyası” ile 22 yıldır temizlik ve hijyen kavramının önemine yönelik çalışmalar yürüten OPET ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlayan proje kapsamında ana sınıfından lise son sınıfa kadar farklı eğitim modüllerini içeren proje ile öğrencilerde temizlik ve hijyen konularında farkındalığı artırmak, hijyen eğitimleri ile oluşan davranışların günlük yaşama taşınması ve sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor.  “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi”nin ana hedef kitlesi 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi okullarda öğrenim gören öğrencilerden oluşuyor. Proje içeriğinde, kişisel hijyenden, tuvalet kullanımına, çevre temizliğinden ortamda doğru hijyen sağlanmasına kadar temizlik ve hijyenin hayatın her alanındaki yeri ve önemi yer alıyor. Çocuk ve gençleri hijyen ve temizlik konusunda bilinçlendirmek üzere, Türkiye genelinde 77 bin okulda her kademe ve düzeyde görev yapan öğretmenlere Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden videolu eğitim modülleri hazırlanıyor. Aynı zamanda sınıf öğretmenleri tarafından hayata geçirilecek  “İyi Uygulama Örnekleri” ile okul yönetimleri, okul aile birlikleri, öğretmenler, okul temizlik görevlileri ve velilerde  farkındalığı artırmak üzere çalışmalar planlanıyor.

Programın mevcut yol haritası kapsamında;

  • Ana sınıfı ile 1 ve 2. sınıflar için Halk Sağlığı Uzmanları ve Akademisyenler işbirliğinde etkinlik kitabı hazırlanıyor.
  • 3 ve 4. sınıflar için hazırlanan hijyen ajandasında ise hijyene yönelik çeşitli boyama, karikatürlü anlatım, ‘Bunları biliyor musun?’ uygulamaları yer alacak.
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, temizlik/hijyen konularında drama, beden eğitimi, müzik, sanat ve ana dil etkinlik stajlarını, belirlenecek pilot il ve pilot okullarda yapmaları için planlamalar yapılıyor.
  • Okullara gerekli eğitim ve iletişim araçlarının sağlanması yoluyla öğretmenlerin, bu araçlardan faydalanarak öğrencileriyle birlikte hijyen ve temizlik hakkında yaratıcı faaliyetler gerçekleştirmesi, okul ve çevresine yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi ve bu seferberliğe liderlik etmesi bekleniyor.
  •  “İyi Uygulama Örnekleri”nin değerlendirilerek ödüllendirilmesi planlanıyor. Ayrıca dereceye giren “İyi Uygulama Örnekleri”nin kitaplaştırılarak diğer okullara da ilham olması hedefleniyor.
  • Okul tuvaletlerinin fiziki düzenlemesi ile ilgili örnek mimari projelerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar da ayrı bir koldan planlanıyor.