Opet AdBlue® ISO 22241 standardına uygun üretilmiş doğayla uyumlu su bazlı üre çözeltisi olup, SCR teknolojisine sahip dizel motorlu araçlardan çevreye salınan zararlı azot oksit (Nox) emisyonlarının Euro IV ve sonrası emisyon standartlarında belirtilen seviyelere indirgenmesini sağlamak üzere kullanılır.

 

Binek, hafif ticari ve ağır ticari dizel araçlarda gelişmiş Çevre Emisyon Standartları’nı karşılayabilmek için diğer emisyon sistemlerine ek olarak bir de SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) Sistemi kullanılmaktadır.

 

Ürünün teknik özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Ürünün bilgi güvenlik formu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) Sistemi

Binek, hafif ticari ve ağır ticari dizel araçlarınızda kullanılan bu sisteme egzoz atıkları girmeden önce üzerine özel bir kimyasal karışım olan Opet AdBlue® püskürtülmektedir. Daha sonra sistemin içerisine giren çevreye zararlı egzoz atıkları Opet AdBlue® ile etkileşime girerek, çevreye hiçbir zararı olmayan su ve azota çevrilmektedir.

 

Opet AdBlue® artık akaryakıt gibi aracınızın ayrılmaz bir sarf malzemesi haline gelmiştir.

 

SCR sistemine sahip dizel aracınızdan optimum performansı alabilmek için mutlaka VDA onayına sahip Opet AdBlue®’nun kullanılmasını tavsiye ederiz.

 

SCR Sistemine Sahip Dizel Aracınızı Kullanırken AdBlue Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aracınızın egzoz gazı emisyon değerleri yasal sınırların dışına çıktığında, motorunuz çekiş gücünü elektronik olarak %40 oranında kesecektir.

Çekiş gücü kesildiğinde, harcayacağınız yakıt artacaktır. Bu durumla karşılaşmamak için gösterge panelinizde yer alan aşağıdaki uyarıları dikkate almanız gerekmektedir.

AdBlue Seviyesi %10’un altında ise; AdBlue İkaz Lambası (AİL) yanacaktır.Bu ikaz lambası yandığında, Adblue deponuza VDA onaylı Opet Adblue® ekleyiniz.

Opet AdBlue Kalitesi

SCR adı verilen Seçici Katalitik İndirgeme Sistemi’nin işlevini iyi görmesi için AdBlue’nun standartlara uygun olması zorunludur.

Opet AdBlue;

 • AUS 32 TS ISO 22241-1 Kalite Gerekleri,
 • AUS 32 TS ISO 22241-2 Deney Yöntemleri,
 • AUS 32 TS ISO 22241-3 Elleçleme, Nakliye ve Depolama,
 • AUS 32 TS ISO 22241-4 Dolum Sistemleri,

Kalite standartlarına uygundur.

Opet AdBlue® ürün kalitesini diğer ürünlerden ayıran en büyük fark “İTHAL ÜRE” kullanılmasıdır. Bu sayede Biüre miktarı %0,27 (m/m) olup ürün şeffaf ve berraktır.

Uygun olmayan AdBlue kullanılması halinde aracınızın;

 • Egzoz salınımı bozulur,
 • Çekişi düşer,
 • Yakıt sarfiyatı artar,
 • Katalist sisteminin ömrü azalır
 • (*) AdBlue VDA’nın (Verband der Automobilindustrie) tescilli ticari markasıdır. Lisansla kullanılmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

VDA onaylı Opet AdBlue®’nuzu, Opet Akaryakıt İstasyonları’ndan dökme olarak veya 18 Litrelik bidonlar halinde temin edebilirsiniz.

 • Opet AdBlue®’nun, herhangi bir kirletici madde (Örneğin; kir, toz, akaryakıt, madeni yağ vs.) ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.
 • Aracınızın AdBlue deposuna herhangi bir kirleticinin karışması, SCR Sistemi’ni çalışmaz duruma getirebilir.
 • Aracınızda ayrı bir depo bulunmaktadır. Opet AdBlue® sadece bu depoya doldurulmalıdır.
 • AdBlue deposunu doldururken eğer yardımcı ekipmanlar (Örneğin; huni, bidon, pompa vs.) kullanılıyorsa, bu ekipmanların temizliğine dikkat edilmelidir.
 • Opet AdBlue® sadece orijinal ambalajında, ağzı her zaman kapalı durumda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan saklanmalıdır.
 • Opet AdBlue®’nun donma sıcaklığı -11°C olup, bu sıcaklığın altındaki sıcaklıklara maruz bırakılması halinde donacaktır. Donmuş Opet AdBlue® yeniden sıvı hale geçtikten sonra yeniden güvenle kullanılabilir.
 • Opet AdBlue®’nun raf ömrü, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere ortam sıcaklığına göre değiştiğinden, 35°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre depolanmaması tavsiye edilir.

SICAKLIK - RAF ÖMRÜ TABLOSU

Ortam Sıcaklığı (C°) Raf Ömrü (ay)
10 °C'ye kadar 36
25 °C'ye kadar 18
30 °C'ye kadar 12
35 °C'ye kadar 6
Not: 35 °C ve üstü sıcaklıklarda raf ömründe önemli derecede azalma söz konusudur.