NİĞDE

Son Güncelleme Tarihi : 23.02.2024
İlçe KDV Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) TL/LT Motorin (Eco Force Eurodiesel) TL/LT Motorin (Ultra Force Eurodiesel) TL/LT Gazyağı TL/LT Fuel Oil Yuksek Kukurtlu Fuel Oil Kalorifer Yakıtı
ALTUNHİSAR (KDV’li) 41.73 ₺ 43.29 ₺ 43.33 ₺ 36.95 ₺ 25.75 ₺ 22.49 ₺ 30.13 ₺
BOR (KDV’li) 41.72 ₺ 43.29 ₺ 43.33 ₺ 36.95 ₺ 25.75 ₺ 22.49 ₺ 30.13 ₺
ÇAMARDI (KDV’li) 41.73 ₺ 43.28 ₺ 43.32 ₺ 36.95 ₺ 25.74 ₺ 22.49 ₺ 30.13 ₺
ÇİFTLİK (KDV’li) 41.73 ₺ 43.29 ₺ 43.33 ₺ 36.95 ₺ 25.76 ₺ 22.49 ₺ 30.12 ₺
MERKEZ (KDV’li) 41.72 ₺ 43.29 ₺ 43.33 ₺ 36.95 ₺ 25.75 ₺ 22.49 ₺ 30.13 ₺
ULUKIŞLA (KDV’li) 41.71 ₺ 43.27 ₺ 43.31 ₺ 36.95 ₺ 25.74 ₺ 22.49 ₺ 30.13 ₺